Hendrik A. Borst   portret en landschapschilder overzichtstentoonstellingen na 2000 De grote expositie in het tijdelijke stadskantoor in Vlissingen ( 2000). De tentoonstelling in de concertzaal te Middelburg  ( 2002)   Verzorgingshuis Borrendamme in Zierikzee met de herdenking van de Februari ramp  ( 2003 ) Het restaurant ,,de Kalkovens’’ te Meppel  ( 2004 Het museum ,,de Koloniehof’’ te Frederiksoord. (permanent)  al vanaf ( 1992) Het verzorgings huis de Menning is een blijvende tentoonstelling van aangekochte werken  vanaf (1991) Het verzorgings huis de Menning met  nieuwe werken  permanent.   Galerij Home    Expositie    Nieuws Contact Te koop Biografie