Hendrik A. Borst   portret en landschapschilder Hendrik A. Borst geboren in 1937, is op jeugdige leeftijd al begonnen met tekenen en schilderen. Hij volgde een ambachtelijke  opleiding  aan  de  Nationale  Schilder School te Utrecht als meester-schilder. Hij werkte toen hoofdzakelijk met krijt, olieverf en paletmessen. Een bekend werk is ,,de Karolingische Burcht’’ in Oost-Souburg, in opdracht van het ROB (Rijks-Oudheidkundig Bodemonderzoek). Dit schilderij hangt nu in het museum ,,de bewaar school’’ in Burgsluis.  Omstreeks 1980 ging hij zich meer toeleggen op het fijnere, gedetailleerde werk, zoals Zeeuwse landschappen, zeegezichten. Portretten hadden toen al zijn voorkeur. Al snel werd hij ontdekt door bedrijven die hem opdrachten verstrekten. In 1984 maakte zijn werk deel uit van een vaste expositie in hotel ,,Terminus’’ in Goes, Watermaatschappij ,,Zeeland’’ en hotel ,,de Distel’’ in Zoutelande. Mede onder invloed van de  opdrachtgevers kreeg het portretteren van mensen steeds meer zijn aandacht. Zo ontstond een serie   Zeeuwse vrouwen en mannen in Walcherse en Zuid-Bevelandse dracht.  Vooral het fijne kant de broderie van de mutsen en het filigraan van de sieraden was een monnikenwerk, aldus een artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant.  Ook op de Zeeuwse wateren was hij vaak te vinden. Vanaf zijn boot schetste en schilderde hij veel zeegezichten. In opdracht van de gemeente Borsele portretteerde hij al de burgemeesters. In 1988 schilderde Hendrik zijn herinneringen aan de watersnoodramp in Februari 1953. Na een expositie van zijn collectie Franse werken in verzorgingshuis de Menning in Wilhelminaoord, kreeg hij de opdracht van de bewoners om de veenkolonie te verwerken in 60 schilderijen.  De Maatschappij van Weldadigheid stelde hem daarvoor een atelier ter beschikking in het museum de koloniehof waar hij voor het bezoekende publiek schilderde. In dit museum hangen permanent een aantal door hem gemaakte schilderijen van de bestuurders van de kolonie.   Galerij Home    Expositie    Nieuws Contact Te koop Biografie